Skip to main content

QONTENTA START

QONTENTA AB startade, med nuvarande struktur och inriktning, år 2019.

Verksamheten är inriktad mot affärs- och bolagsjuridik samt immaterialrätt (patent, varumärkesrätt och övrig immaterialrätt).

Våra
tjänster

Affärs- och Bolagsjuridik

 • Upprättande, granskning och förhandling av avtal och dokument
 • Hantering av bolagsrättsliga omstrukturingar
 • Hantering av styrelsens och bolagsstämmans kallelser, protokoll etc
 • Bolagsrättsliga registreringar
 • Utredningar och utbildningar m.m

Varumärkesrätt

 • Förundersökningar och riskbedömningar
 • Ansökningar och registreringar
 • Invändningar och hävningar
 • Förnyelser och bevakningar
 • Överlåtelse och licensiering
 • Varumärkesstrategier

Uppfinningar och patent

 • Rätten till och klassificering av anställdas uppfinningar
 • Nyhetsundersökningar
 • Patentansökningar och -registreringar
 • Hantering och bevakning av patentportföljer
 • Överlåtelse och licensiering

Avs. patenttjänster arbetar vi via vår delägda samarbetspartner Westpatent AB. Se gärna mer om våra patenttjänster på www.westpatent.se.

Designskydd

 • Förundersökningar och riskbedömningar
 • Ansökningar och registreringar
 • Invändningar och ogiltighetsförklaringar
 • Förnyelser och bevakningar
 • Överlåtelse och licensiering

Avs. designskydd arbetar vi via vår delägda samarbetspartner Westpatent AB. Se gärna mer om våra designskyddstjänster på www.westpatent.se.

Övrig immaterialrätt

 • Immaterialrättsstrategier
 • Immaterialrättsliga granskningar och utredningar
 • Utbildningar inom immaterialrätten

Våra
medarbetare

JONAS SANDSTEDT

Jonas är utbildad civilingenjör i elektroteknik med arbetslivserfarenhet från konstruktionsarbete avseende antenner och annan mikrovågsteknik. Jonas är sedan 2008 europapatentombud och har över 20 års erfarenhet av patentbranschen.

Jonas nås på telefon 070-577 35 50

MARIA SANDSTEDT

Maria är en erfaren jurist med en svensk juristutbildning och en mastersutbildning i EU-rätt. Maria har arbetat i över 25 år med affärs- och bolagsjuridik och immaterialrätt och i 16 år som chef över juridiska verksamheter.

Maria nås på telefon 070-772 15 01

Kontakta
oss